Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Fundacja Fundacja

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego.

Opłaty

O opłatach za czynności notarialne przeczytacie Państwo na stronie: Opłaty

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne