Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo

Obejmuje umocowanie do dokonywania określonych czynności w imieniu i na rzecz mocodawcy. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Opłaty

Wysokość taksy notarialnej za sporządzenie pełnomocnictwa wynosi maksymalnie:

  • za dokonania jednej czynności – 30,- zł,,
  • za dokonania więcej niż jednej czynności – 100,- zł,

Uwaga: Do powyższych opłat należy doliczyć koszt sporządzenia wypisów aktu oraz 23% podatku VAT. Więcej o opłatach na podstronie Opłaty

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne