Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Spółki Spółki

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych notariusz sporządza umowy/akty założycielskie:

  • spółki komandytowej,
  • spółki komandytowo – akcyjnej,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjnej.

W określonych sytuacjach notariusz sporządza również protokoły z przebiegu obrad organów spółek.

Opłaty

O opłatach za czynności notarialne przeczytacie Państwo na stronie: Opłaty

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne