Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Testament Testament

Stanowi dyspozycję majątkiem na wypadek śmierci. Oprócz ustanowienia spadkobierców w testamencie można zamieścić dodatkowe rozrządzenia tj.:

  • wydziedziczenie, wydziedziczenie, czyli pozbawienie niegodnego spadkobiercy ustawowego przysługującego mu prawa do zachowku,
  • podstawienie, czyli powołanie spadkobiercy na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca nie chciała lub nie mogła dziedziczyć,
  • zapis zwykły, czyli nałożenie na spadkobiercę obowiązku przekazania określonych rzeczy na rzecz innej osoby,
  • zapis windykacyjny, czyli postanowienie, że oznaczona osoba nabywa określony przedmiot z chwilą śmierci spadkodawcy,
  • polecenie, czyli nałożenie na spadkobiercę obowiązku określonego zachowania się,
  • powołanie wykonawcy testamentu, który, jeżeli spadkodawca inaczej nie postanowił, powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i ustawą.

Opłaty

Wysokość taksy notarialnej wynosi maksymalnie:

  • za sporzadzenie testamentu – 50,- zł,
  • za sporządzenie testamentu zawierającego zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150,- zł,
  • za sporządzenie odwołania testamentu – 30,- zł.

Uwaga: Do powyższych opłat należy doliczyć koszt sporządzenia wypisów aktu oraz 23% podatku VAT. Więcej o opłatach na podstronie Opłaty

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne