Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Ustanowienie odrębnej własności lokalu Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, mogą zostać wyodrębnione z nieruchomości budynkowej. W razie wyodrębnienia lokalu właścicielowi tego lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Dla wyodrębnionego lokalu zakładana jest osobna księga wieczysta.

Wyodrębnienie lokalu najczęściej poprzedza jego zbycie.

Dokumenty

Opłaty

O opłatach za czynności notarialne przeczytacie Państwo na stronie: Opłaty

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne