Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Zniesienie współwłasności / dział spadku Zniesienie współwłasności / dział spadku

Sytuacja, w której kilku osobom przysługuje jednocześnie własność tej samej rzeczy, to stan o charakterze tymczasowym. W celu uregulowania stanu prawnego rzeczy można:

  • dokonać fizycznego podziału rzeczy poprzez wydzielenie jej części (działek, lokali itp.) i przyznanie ich poszczególnym osobom na wyłączną własność,
  • przyznać rzecz w całości jednej osobie, ze spłatą pozostałych współwłaścicieli albo bez takiej spłaty – w zależności od ustaleń stron.

Jeżeli źródłem powstania współwłasności jest dziedziczenie po osobie zmarłej, notariusz dokonuje działu spadku na zasadach opisanych powyżej.

Dokumenty

Opłaty

O opłatach za czynności notarialne przeczytacie Państwo na stronie: Opłaty

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne