Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Poświadczenia Poświadczenia

Notariusz sporządza poświadczenia:

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem (w tym również elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza),
 • daty okazania dokumentu (tzw. „data pewna”),
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Opłaty

Maksymalna wysokość taksy notarialnej za sporządzenie poświadzczenia:

 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem – 6,- zł za każdą rozpoczętą stronę,
 • daty okazania dokumentu (tzw. „data pewna”) – 6,- zł za każdą stronę,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu:
  • w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5,- zł,
  • w innym celu – 30,- zł,
 • pozostawania osoby w określonym miejscu – 30,- zł.

O opłatach za czynności notarialne przeczytacie Państwo na stronie: Opłaty

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne