Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Protesty weksli i czeków

Protest sporządza się głównie z powodu odmowy przyjęcia weksla przez trasata lub odmowy zapłacenia sumy wekslowej. Ponadto protest może być sporządzony:

  • z powodu braku daty przyjęcia weksla,
  • z powodu odmowy wydania oryginału weksla,
  • z powodu odmowy wydania wtóropisu weksla,
  • z powodu odmowy złożenia sumy do depozytu sądowego.

Sporządzenie protestu jest warunkiem tzw. poszukiwania zwrotnego (regresu). Ponadto sam protest ma istotne znaczenie dowodowe, jako że jest dokumentem urzędowym.

Opłaty

O opłatach za czynności notarialne przeczytacie Państwo na stronie: Opłaty

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne