Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Protokoły Protokoły

Notariusz sporządza protokoły m.in.:

  • z przebiegu zgromadzeń spółek prawa handlowego,
  • z przebiegu zebrań wspólnot mieszkaniowych,
  • z przebiegu zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych, stawiennictwa/niestawiennictwa stron,
  • z przyjęcia wszelkich oświadczeń.

Opłaty

O opłatach za czynności notarialne przeczytacie Państwo na stronie: Opłaty

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne