Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Dokumenty do zabezpieczenia wierzytelności (poddanie się rygorowi egzekucji, hipoteka)

Dokument stwierdzający istnienie wierzytelności (umowa kredytu, pożyczki, najmu, dzierżawy, o dotację itp.).

Uwaga: W przypadku ustanowienia hipoteki należy również podać numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obciążanej.

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne