Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Dokumenty do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

  1. Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inne; w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku – odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.
  2. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługiwaniu prawa do lokalu.

Uwaga: Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest prowadzona księga wieczysta, należy również podać jej numer.

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne