Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Opłaty notarialne

Regułą jest, że maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu danej czynności. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Taksa notarialna opodatkowana jest 23% podatkiem VAT.

Uwaga: Do wynagrodzenia za sporządzenie aktu notarialnego doliczyć także należy taksę notarialną za sporządzenie wypisów tego aktu.

Za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią taksa notarialna może być powiększona:

  • w porze dziennej (między godziną 8 a 20) – o 50 zł,
  • w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – o 100 zł
  • Za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

W związku z dokonanymi czynnościami notarialnymi notariusz pobiera również opłatę sądową za dokonanie wpisu w księdze wieczystej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn.

Uwaga: Obliczenie ostatecznych kosztów czynności możliwe będzie po zapoznaniu się z dokumentami dostarczonymi do kancelarii przez Klienta.

Szczegółowe informacje odnośnie kosztów czynności notarialnej uzyskacie Państwo bezpłatnie pod numerami telefonu:

  • 89 527 38 39
  • 89 527 39 37
  • lub wypełniając poniższy formularz.

Formularz zapytania o koszty czynności notarialnej

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne