Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Akt poświadczenia dziedziczenia Akt poświadczenia dziedziczenia

Stanowi odpowiednik sądowego potwierdzenia nabycia praw do spadku przez spadkobierców. Sporządzenie każdego aktu poświadczenia dziedziczenia rejestrowane jest w internetowym rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Jego sporządzenie poprzedzone jest sporządzeniem protokołu dziedziczenia, w obecności wszystkich spadkobierców. W przypadku gdy zmarły pozostawił testament, z reguły konieczne jest również sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Dokumenty

Opłaty

Maksymalna wysokość taksy notarialnej za sporządzenie:

  • aktu poświadczenia dziedziczenia – 50,- zł,
  • protokołu dziedziczenia – 100,- zł,
  • protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50,- zł,
  • zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu – 30,- zł.

Uwaga: Do powyższych opłat należy doliczyć koszt sporządzenia wypisów aktu oraz 23% podatku VAT. Więcej o opłatach na podstronie Opłaty

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne