Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Dokumenty do aktu poświadczenia dziedziczenia

  1. Odpis aktu zgonu (Urząd Stanu Cywilnego),
  2. Odpisy aktów urodzenia (Urząd Stanu Cywilnego) – dotyczy spadkobierców, którzy nie zmieniali stanu cywilnego,
  3. Odpisy aktów małżeństwa (Urząd Stanu Cywilnego) – dotyczy spadkobierców, którzy zmieniali stan cywilny.
  4. Testament zmarłego, jeżeli został sporządzony.

Uwaga:
Należy również podać numer PESEL zmarłego.

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne