Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu

  1. Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub inne; w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku – odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.
  2. Zaświadczenie od Zarządcy Wspólnoty o braku/stanie zaległości czynszowych.

Uwaga:
Należy również podać numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu.

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne