Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Dokumenty do ustanowienia odrębnej własności lokalu

  1. Zaświadczenie stwierdzające, że wyodrębniany lokal jest lokalem samodzielnym w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r. ze zm.) (Starostwo),
  2. Szkic lokalu,
  3. Wypis z rejestru gruntów wraz z adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo).

Uwaga: Należy również podać numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości budynkowej.

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne